سلوک شعر

محمود فلکی

12,90 

این کتاب حاصل سال ها کار در پهنه‌ی نقد و تئوری شعرتوسط محمود فلکی نویسنده ساکن آلمان است که به فارسی نگاشته و در آن نکات و مسائل تازه و بحث‌انگیزی رامطرح می کند.

دسته: , برچسب:
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram